Friday, 22 June 2007

ماشین ها و آدم های استفان هالوکس

استفان هالوکس یکی از هنرمندان خلاقی است که شخصیت مجسمه هایش به نوعی احساس کارتونهای تیم برتون را برای آدم زنده می کند. ماشینهایی با چرخهای کوچک، روبوتهایی ساخته شده از تکه های دور ریخته، صندلی های مکانیکی و موتورهای معما گونه ای که عجیب و غریب اما دوست داشتنی اند. مجسمه های او تنها در یک زاویه پرداخت نشده اند. از هر طرف که در دست بگیری شان، نکته ای دیدنی در آنها وجود دارد. وی جزو هنرمندان باینارت هم هست. اگر چه در وب سایت شخصی ( تازه راه اندازی شده) اش، هنوز خبری از بیوگرافی نیست، اما در سایت باینارت خودش را یک بلژیکی معرفی می کند که در حال حاضر در لوگزامبورگ گرافیست است، اما بیشتر اوقاتش را در کار بر روی این مجسمه هایش می گذراند.