Friday, 15 June 2012

صداهایی برای روح

my unwhetted apetite for listening: زمانی که نقاشی می کنم اشتهای سیری ناپذیری برای شنیدن دارم. گاهی که روح و سلول های شنوایی‌ام از موسیقی و شعر خوانی‌ها لبالب می‌شوند، هیچ چیزی برایم بهتر از شنیدن یک کتاب خوب نیست.  در پس این همه جستجو، توانسته‌ام داستان‌گویان ارزشمندی را به ویژه در پهنهء زبان آلمانی پیدا کنم. از اولریخ موهه (بازیگر مرحوم «زندگی دیگران») گرفته تا کلاوس کینسکی و .... الکساندر کستینسکیج. کسانی که داستان‌گویی‌شان بر خود داستان می‌چربد. صداهایی که بی‌بروبرگرد باری از شعور را در خود به همراه دارند. اگر شما هم داستان‌گوی فارسی‌زبان، انگلیسی‌زبان و یا آلمانی‌زبانی را سراغ دارید که شما را با خود تا بی نهایت جهان خیال و افسانه می برند، سپاسگزارتان می‌شوم اگر نامی یا پیوندی از صفحه‌شان را برایم بنویسید.


2 comments:
Mojgan

said...

http://www.gahshenood.com/?p=1922&cpage=1#comment-3775

گاهشنود قاصدک را بشنو بانو.

ترانه خالقی

said...

مژگان بانوی گرامی، چه جای خوبی است این قاصدک. سپاس فراوان.